Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МАКАО ЗА 2010 Г.
Заглавие на английски: JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - ANNUAL REPORT MACAO 2010
Дата на документа: 14/04/2011
№ на документ: COM(2011) 205
Вид документ: Работен документ
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове