Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) РЕВИЗИРАНА МНОГОГОДИШНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА 2012—2013 Г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA) REVISED MULTI-ANNUAL INDICATIVE FINANCIAL FRAMEWORK FOR 2012-2013
Дата на документа: 12/10/2011
№ на документ: COM(2011) 641
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове