Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 3 НА ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2012 г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 3 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: COM(2011) 698
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове