Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Интелигентни граници - варианти и бъдещи действия
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Smart borders - options and the way ahead
Дата на документа: 25/10/2011
№ на документ: COM(2011) 680
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове