Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаващ Предложението за Регламент за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) - {COM(2011) 874 окончателeн}{SEC(2011) 1542 окончателeн}{SEC(2011) 1543 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) - {COM(2011) 874 final}{SEC(2011) 1542 final}{SEC(2011) 1543 final}
Дата на документа: 12/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1541
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове