Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Подготовка на многогодишната финансова рамка по отношение на финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от региона на Африка, Карибите и Тихоокенския басейн и отвъдморските страни и територии за периода 2014-2020 г. (11-ти Европейски фонд за развитие) - {SEC(2011) 1459 окончателeн}{SEC(2011) 1460 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Preparation of the multiannual financial framework regarding the financing of EU cooperation for African, Caribbean and Pacific States and Overseas Countries and Territories for the 2014-2020 period (11th European Development Fund) - {SEC(2011) 1459 final}{SEC(2011) 1460 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 837
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове