Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) - {SEC(2011) 1462 окончателeн} {SEC(2011) 1463 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) - {SEC(2011) 1462 final} {SEC(2011) 1463 final}
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: COM(2011) 838
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове