Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Насоки за прилагане на Директива 2004/113/ЕО на Съвета по отношение на застрахователните услуги с оглед на решението на Съда на Европейския съюз по Дело C-236/09
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the application of Council Directive 2004/113/EC to insurance, in the light of the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-236/09
Дата на документа: 22/12/2011
№ на документ: C(2011) 9497
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове