Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 9 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. - ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 9 TO THE GENERAL BUDGET 2013 - STATEMENT OF REVENUE BY SECTION - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III – Commission
Дата на документа: 03/10/2013
№ на документ: COM(2013) 691
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове