Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Огнестрелните оръжия и вътрешната сигурност на ЕС: защита на гражданите и спиране на незаконния трафик
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Firearms and the internal security of the EU: protecting citizens and disrupting illegal trafficking
Дата на документа: 21/10/2013
№ на документ: COM(2013) 716
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове