Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно подхода на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the EU Approach against Wildlife Trafficking
Дата на документа: 07/02/2014
№ на документ: COM(2014) 64
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове