Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Политиката по отношение на интернет и управлението му Ролята на Европа за определяне на бъдещото управление на интернет
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Internet Policy and Governance Europe's role in shaping the future of Internet Governance
Дата на документа: 12/02/2014
№ на документ: COM(2014) 72
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове