Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 2866/98 as regards the conversion rate to the euro for Lithuania
Дата на документа: 01/07/2014
№ на документ: COM(2014) 447
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове