Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно работата на Европейските надзорни органи (ЕНО) и Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) - {COM(2014) 509 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL on the operation of the European Supervisory Authorities (ESAs) and the European System of Financial Supervision (ESFS) - {COM(2014) 509 final}
Дата на документа: 08/08/2014
№ на документ: SWD(2014) 261
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове