Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № .../… НА КОМИСИЯТА за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 793/2013 за определяне на мерки по отношение на Фарьорските острови с цел опазване на запасите от атлантическо-скандинавска херинга
Заглавие на английски: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No …/.. repealing Implementing Regulation (EU) No 793/2013 establishing measures in respect of the Faroe islands to ensure the conservation of the Atlanto-Scandian herring stock
Дата на документа: 18/08/2014
№ на документ: C(2014) 5781
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове