Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по член 503 от Регламент (ЕС) № 575/2013 Капиталови изисквания за покрити облигации
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Article 503 of Regulation (EU) No 575/2013 Capital requirement for covered bonds
Дата на документа: 20/10/2015
№ на документ: COM(2015) 509
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове