Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА 21-ВИ ВЕК - {SWD(2016) 186 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EUROPEAN STANDARDS FOR THE 21ST CENTURY - {SWD(2016) 186 final}
Дата на документа: 01/06/2016
№ на документ: COM(2016) 358
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове