Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Канада относно прилагането на законодателството в областта на конкуренцията
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Government of Canada regarding the application of their competition laws
Дата на документа: 27/06/2016
№ на документ: COM(2016) 421
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове