Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Техническа корекция на финансовата рамка за 2017 г. в съответствие с промените в БНД и корекция на финансовите пакети за политиката на сближаване (Членове 6 и 7 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020)
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Technical adjustment of the financial framework for 2017 in line with movements in GNI and adjustment of cohesion policy envelopes Article 6 and 7 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
Дата на документа: 30/06/2016
№ на документ: COM(2016) 311
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове