Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 17.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива - C(2016) 2398 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 17.3.2017 to Commission Delegated Regulation of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive - C(2016) 2398 final
Дата на документа: 17/03/2017
№ на документ: C(2017) 1872
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове