Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение 2014/170/ЕС за съставяне на списък на несътрудничещи трети държави в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по отношение на Съюза на Коморските острови
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision 2014/170/EU establishing a list of non-cooperating third countries in fighting illegal, unreported and unregulated fishing, as regards the Union of the Comoros
Дата на документа: 23/05/2017
№ на документ: COM(2017) 241
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове