Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ ЕВРОПА В ДВИЖЕНИЕ - Програма за социално справедлив преход към екологосъобразна, конкурентоспособна и свързана мобилност за всички {SWD(2017)177}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS EUROPE ON THE MOVE An agenda for a socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all {SWD(2017)177}
Дата на документа: 31/05/2017
№ на документ: COM(2017) 283
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове