Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 6 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби)
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 6 TO THE GENERAL BUDGET 2017 Reduction of payment and commitment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and update of revenue (own resources and fines)
Дата на документа: 09/10/2017
№ на документ: COM(2017) 597
Вид документ: Допълнителен и коригиращ проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове