Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Актуално състояние при педиатричните лекарства в ЕС — 10 години прилагане на Регламента на ЕС относно лекарствените продукти за педиатрична употреба
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL State of Paediatric Medicines in the EU - 10 years of the EU Paediatric Regulation
Дата на документа: 26/10/2017
№ на документ: COM(2017) 626
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове