Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за партньорство, създаден със Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, във връзка с приемането на решенията относно процедурните правилници на Съвета за партньорство, Комитета за партньорство и специализираните подкомитети или други органи ПРИЛОЖЕНИЯ към Решение на Съвета относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за партньорство, създаден със Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, във връзка с приемането на решенията относно процедурните правилници на Съвета за партньорство, Комитета за партньорство и специализираните подкомитети или други органи
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union in the Partnership Council established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Partnership Council, the Partnership Committee and those of specialised subcommittees or any other body ANNEXES to the Council Decision on the position to be adopted on behalf of the European Union, in the Partnership Council established by the Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part, as regards the adoption of the decisions on the rules of procedure of the Partnership Council, The PartnershipCommittee and those of specialised subcommittees or any other body
Дата на документа: 29/11/2018
№ на документ: JOIN(2018) 29
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове