Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2018 ГОДИНА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ И ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА С НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ ПРИЛОЖЕНИЯ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2018 ГОДИНА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ И ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА С НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2018 ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY AND ON RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS ANNEXES to the REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT 2018 ON THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY AND ON RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS
Дата на документа: 11/07/2019
№ на документ: COM(2019) 333
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове