Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта, относно присъединяването на Обединеното кралство към Международното споразумение за захарта от 1992 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Sugar Council concerning the accession of the United Kingdom to the International Sugar Agreement, 1992
Дата на документа: 30/10/2020
№ на документ: COM(2020) 671
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове