Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно премахване на извършвания контрол по границите на държавите-членки в областта на шосейния и вътрешно континенталния воден транспорт
Заглавие на английски:
Дата на документа: 01/08/2006
№ на документ: COM(2006) 432
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове