Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/EО относно някои временни разпоредби свързани със ставките по данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EEC with regard to certain temporary provisions concerning rates of value added tax
Дата на документа: 05/07/2007
№ на документ: COM(2007) 381
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове