Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за реадмисия - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за реадмисия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the signing of the Agreement between the European Community and Bosnia and Herzegovina on readmission - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and Bosnia and Herzegovina on readmission
Дата на документа: 17/07/2007
№ на документ: COM(2007) 425
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове