Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ШЕСТИ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на Директива 89/552/ЕИО „Телевизия без граници”
Заглавие на английски: SIXTH REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the application of Directive 89/552/EEC “Television without Frontiers”
Дата на документа: 24/10/2007
№ на документ: COM(2007) 452
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Медии и комуникация
Kомисии
Връзки
Текстове