Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Хърватска от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union - Proposal for a COUNCIL AND COMMISSION DECISION on the conclusion of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
Дата на документа: 17/10/2007
№ на документ: COM(2007) 612
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове