Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно отговорността на дружествата, осигуряващи превоза на пътници по море или вътрешен воден път, при злополука (представена от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО)
Заглавие на английски: Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the liability of carriers of passengers by sea and inland waterway in the event of accidents (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Дата на документа: 22/10/2007
№ на документ: COM(2007) 645
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове