Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно наименованията на текстилните продукти (Преработена версия)
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on textile names (Recast)
Дата на документа: 11/01/2008
№ на документ: COM(2007) 870
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове