Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Специален административен район (САР) Хонконг: Годишен доклад за 2007 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Hong Kong Special Administrative Region (SAR) : Annual Report 2007
Дата на документа: 03/03/2008
№ на документ: COM(2008) 118
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове