Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и Съвета от 16 юни 2003 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND TO THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003
Дата на документа: 31/03/2008
№ на документ: COM(2008) 160
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове