Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки и Босна и Херцеговина от името на Европейската общност - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно сключване на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна - ПРИЛОЖЕНИЕ - Приложение I - Приложение ІІІ - Протокол 1
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and its Member States and Bosnia and Herzegovina on behalf of the European Community - Proposal for a COUNCIL AND COMMISSION DECISION on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part - ANNEX - Annex I - Annex III - Protocol 1
Дата на документа: 08/04/2008
№ на документ: COM(2008) 182
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове