Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 за определяне на единен формат за визи относно номерирането на визи
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1683/95 laying down a uniform format for visas as regards the numbering of visas
Дата на документа: 14/04/2008
№ на документ: COM(2008) 188
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове