Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейската общност и нейните държави-членки, на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга,относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейската общност и нейните държави-членки на протокол към споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature, on behalf of the European Community and its Member States, of a Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons regarding the participation, as contracting parties, of the Republic of Bulgaria and Romania pursuant to their accession to the European Union - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Community and its Member States, of a Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of Persons, regarding the participation, as contracting parties, of the Republic of Bulgaria and Romania, pursuant to their accession to the European Union
Дата на документа: 22/04/2008
№ на документ: COM(2008) 209
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове