Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за разясняване на дейностите на Европейския съвет за научни изследвания и осъществяване на целите, определени в специфичната програма „Идеи“, през 2007 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT explaining the European Research Council operations and realisation of the objectives set out in the Specific Programme "Ideas" in 2007
Дата на документа: 18/07/2008
№ на документ: COM(2008) 473
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове