Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Общностите – Борба с измамите – Годишен доклад за 2007 г.
Заглавие на английски: COMMISSION REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL - Protection of the Communities’ financial interests – Fight against fraud – Annual report 2007
Дата на документа: 22/07/2008
№ на документ: COM(2008) 475
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове