Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за определяне на правила за контрол и мерките за борба с болестта Африканска чума по конете
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down control rules and measures to combat African horse sickness
Дата на документа: 20/11/2008
№ на документ: COM(2008) 697
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове