Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters
Дата на документа: 13/11/2008
№ на документ: COM(2008) 779
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове