Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекси към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно развитието на наблюдението на железопътния пазар
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annexes to the Communication on monitoring development of the rail market
Дата на документа: 18/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1323
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове