Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ [НА СЛУЖБИТЕ] НА КОМИСИЯТА, цитиращ изследвания и документи за изразяване на позиция, използвани за целите на „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно различните системи за отглеждане на кокошки носачки, и по-специално на онези, които са предмет на Директива 1999/74/ЕО“
Заглавие на английски: COMMISSION WORKING DOCUMENT citing studies and position papers used for the purposes of the "Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the various systems of rearing laying hens in particular those covered by Directive 1999/74/EC"
Дата на документа: 08/01/2008
№ на документ: SEC(2007) 1750
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове