Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Проект за доклад относно оценка на въздействието на Регламент, отменящ Регламент (ЕО) № 258/97 относно нови храни и нови хранителни съставки
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Draft report on IMPACT ASSESSMENT for a REGULATION REPLACING REGULATION (EC) No 258/97 ON NOVEL FOODS AND NOVEL FOOD INGREDIENTS
Дата на документа: 14/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 12
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове