Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО НОВИТЕ ХРАНИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № XXX/XXXX [ОБЩА ПРОЦЕДУРА] - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON NOVEL FOODS AND AMENDING REGULATION (EC) NO XXX/XXXX [COMMON PROCEDURE] - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 14/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 13
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове