Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Първоначален индекс за развитие на пазарите на дребно придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА относно проследяването на резултатите за потребителите в единния пазар : Индекс за развитие на пазарите на дребно
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - First Consumer Markets Scoreboard Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Monitoring consumer outcomes in the single market: the Consumer Markets Scoreboard
Дата на документа: 29/01/2008
№ на документ: SEC(2008) 87
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове