Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДИЕТИЧНА ТАБЛИЦА ЗА ХОРА С ДИАБЕТ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT SUMMARY OF DIETARY RECOMMENDATIONS FOR PEOPLE WITH DIABETES
Дата на документа: 10/07/2008
№ на документ: SEC(2008) 2295
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове