Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. - РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — „Комисия“
Заглавие на английски: AMENDING LETTER No 1 TO THE PRELIMINARY DRAFT BUDGET 2010 - STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION -Section III - Commission
Дата на документа: 02/09/2009
№ на документ: SEC(2009) 1133
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове